لطفا برای جستجو و مقایسه سرویس هادرمنطقه خوداطلاعات درخواستی زیر را وارد نمایید :
کد شهر :
شماره تلفن :
 
مشاوره و راهنمایی خرید اینترنت مقایسه قیمت شرکت ها راهنمای خرید اینترنت در منطقه شما
شرکت سرعت حجم ترافیک مدت قرارداد هزینه متوسط ماهیانه  
imak.ir
128
kbps
3
GB
1
ماه
13,500
تـومـان
imak.ir
imak.ir 021-82144000
تخفیفات
3 ماهه 6 ماهه 9 ماهه 12 ماهه
6 درصد15 درصد 24 درصد 36 درصد
imak.ir
توضیحات : 1 بامداد تا 9 صبح رايگان ضریب اشتراک : 1 به 8
imak.ir
128
kbps
3
GB
1
ماه
12,600
تـومـان
imak.ir
imak.ir 09377000000
تخفیفات
3 ماهه 6 ماهه 9 ماهه 12 ماهه
نداردندارد ندارد ندارد
imak.ir
imak.ir
128
kbps
4
GB
1
ماه
16,700
تـومـان
imak.ir
imak.ir 021-82200
تخفیفات
3 ماهه 6 ماهه 9 ماهه 12 ماهه
3 درصد7 درصد ندارد 15 درصد تخفیف یا 2 ماه اشتراک رایگان
imak.ir
توضیحات : ضریب اشتراک : 1 به 10
imak.ir
128
kbps
1
GB
1
ماه
8,400
تـومـان
imak.ir
imak.ir 021-23545 
تخفیفات
3 ماهه 6 ماهه 9 ماهه 12 ماهه
5 درصد10 درصد ندارد 15 درصد
imak.ir
توضیحات : 1 بامداد تا 7 صبح رایگان ضریب اشتراک : 1 به 2
imak.ir
128
kbps
3
GB
1
ماه
15,600
تـومـان
imak.ir
imak.ir 021-81681
تخفیفات
3 ماهه 6 ماهه 9 ماهه 12 ماهه
نداردندارد ندارد ندارد
imak.ir
توضیحات : 1 بامداد تا 7 صبح رایگان ضریب اشتراک : 1 به 10
imak.ir
128
kbps
3
GB
1
ماه
13,500
تـومـان
imak.ir
imak.ir 0231 - 2161
تخفیفات
3 ماهه 6 ماهه 9 ماهه 12 ماهه
10 درصد15 درصد ندارد 30 درصد
imak.ir
توضیحات : 2 بامداد تا 8 صبح به صورت نیم بها ضریب اشتراک :
imak.ir
128
kbps
3
GB
1
ماه
14,600
تـومـان
imak.ir
imak.ir 021-22612601
تخفیفات
3 ماهه 6 ماهه 9 ماهه 12 ماهه
نداردندارد ندارد ندارد
imak.ir
توضیحات : 1 بامداد تا 8 صبح ضریب اشتراک :
imak.ir
128
kbps
3
GB
1
ماه
13,500
تـومـان
imak.ir
imak.ir 021-83852
تخفیفات
3 ماهه 6 ماهه 9 ماهه 12 ماهه
4 درصد6 درصد درصد 9 درصد
imak.ir
توضیحات : 2 بامداد تا 8 صبح رایگان ضریب اشتراک : 1 به 8
imak.ir
128
kbps
3
GB
1
ماه
13,300
تـومـان
imak.ir
imak.ir 021-87778
تخفیفات
3 ماهه 6 ماهه 9 ماهه 12 ماهه
3 درصد7 درصد ندارد 10 درصد
imak.ir
توضیحات : 3 بامداد تا 7 صبح رایگان ضریب اشتراک : 1 به 4
imak.ir
512
kbps
5
GB
1
ماه
24,700
تـومـان
imak.ir
imak.ir 021-88338833
تخفیفات
3 ماهه 6 ماهه 9 ماهه 12 ماهه
3 درصد7 درصد ندارد 10 درصد
imak.ir
توضیحات : 2 بامداد تا 7 صبح رايگان ضریب اشتراک :
imak.ir
128
kbps
4
GB
1
ماه
14,700
تـومـان
imak.ir
imak.ir 021-83868
تخفیفات
3 ماهه 6 ماهه 9 ماهه 12 ماهه
نداردندارد ندارد ندارد
imak.ir
توضیحات : 2 بامداد تا 8 صبح ضریب اشتراک : 1 به 4
imak.ir
128
kbps
نامحدود
1
ماه
11,500
تـومـان
imak.ir
imak.ir 021-2020
تخفیفات
3 ماهه 6 ماهه 9 ماهه 12 ماهه
نداردندارد ندارد ندارد
imak.ir
imak.ir
128
kbps
1
GB
1
ماه
6,300
تـومـان
imak.ir
imak.ir 021-29400
تخفیفات
3 ماهه 6 ماهه 9 ماهه 12 ماهه
2 درصد یا 0.3 گیگابایت6 درصد یا 1 گیگابایت 10 درصد یا 2 گیگابایت ندارد
imak.ir
توضیحات : ضریب اشتراک : 1 به 10
imak.ir
imak.ir
imak.ir
imak.ir